Числа 3,4

3. Число та обов’язки левітів 1-39; викуп первенців 40-51

1 Ось потомки Арона та Мойсея тоді, коли Господь розмовляв з Мойсеєм на Синай-горі. 2 Ось імена синів Арона: Надав, первенець, Авігу, Єлеазар та Ітамар. 3 Це імена синів Арона, священиків, що були помазані та висвячені, щоб служили священну службу. 4 Надав та Авігу вмерли перед обличчям Божим, коли приносили невідповідний вогонь перед Господом у Синай-пустині; дітей же в них не було. Тож служити священиками залишились Єлеазар та Ітамар, підлеглі Аронові, батькові своєму. 5 Господь промовив до Мойсея: 6 “Вели колінові Леві приступити, щоб стояли коло священика Арона та услуговували йому. 7 Вони дбатимуть про все, що йому потрібно, йому та всій громаді при наметі зборів, виконуючи слугування при житлі. 8 Вони доглядатимуть усе приладдя в наметі зборів і дбатимуть про те, що потрібно для синів Ізраїля, виконуючи слугування при житлі. 9 Левітів віддаси Аронові та синам його; з-між синів Ізраїля вони будуть цілковито віддані йому. 10 Арона ж та синів його поставиш, щоб пильнували священичу службу; коли ж сторонній хтось приступить, то буде покараний смертю.” 11 Господь промовив до Мойсея: 12 “Ось я взяв левітів з-поміж синів Ізраїля замість усіх первістків, що їх першими приводить мати між синами Ізраїля, і будуть левіти моїми. 13 Мій бо всякий первенець; з того дня, коли я повбивав усіх первістків в Єгипетській землі, я присвятив собі всіх первістків в Ізраїлі, від людини до скотини: для мене вони будуть: я – Господь.” 14 Господь промовив до Мойсея в Синай-пустині: 15 “Перелічи синів Леві за батьківськими домами їхніми, за їхніми родинами, рахуючи всіх чоловічої статі від місяця і вище.” 16 І перелічив їх Мойсей, за словом Господнім, як було йому звелено. 17 Сини Леві, за їхніми йменнями, були такі: Гершон, Кегат і Мерарі. 18 Імена синів Гершона, за родинами їхніми, були такі: Лівні та Шімі. 19 Сини Кегата, за їхніми родинами: Амрам, Іцгар, Хеврон та Узієл. 20 Сини Мерарі, за їхніми родинами: Махлі та Муші. Це родини левітів, за батьківськими домами їхніми. 21 Від Гершона походить родина Лівніїв та родина Шіміїв: це рід Гершоніїв. 22 Нараховано їх було, числивши всіх чоловічої статі від одного місяця й вище, 7 500. 23 Родини Гершоніїв отаборилися за храминою на захід. 24 Вождем батьківського дому Гершоніїв був Еліясаф, син Лаела. 25 Сини Гершона мали доглядати в наметі зборів храмину й намет і покриття його та завісу коло входу до намету зборів, 26 і запони у дворі, і завісу при вході до двору, що навколо храмини та жертовника, і його мотуззя на всяку його потребу. 27 Від Кегата походить родина Амраміїв, родина Іцгаріїв, родина Хевроніїв та родина Узієліїв. Це рід Кегатіїв. 28 Число всіх чоловічої статі, від одного місяця і старше, 8 600; вони пильнували службу при святині. 29 Родини синів Кегата отаборилися з боку храмини, на південь. 30 Вождем батьківського дому в родинах Кегатіїв був Еліцафан, син Узієла. 31 Вони мали доглядати ковчег і стіл, і світильник, і жертовники, і посуд у святині, що була для служби, і завісу, і всяку службу при них виконувати. 32 Вождем над вождями левітів був Єлеазар, син Арона священика; був він головним доглядачем над тими, хто були на варті при святині. 33 Від Мерарі походять родина Махліїв та родина Мушіїв; це родини Мераріїв. 34 Нараховано їх було, числивши всіх чоловічої статі, від одного місяця й вище, 6 200. 35 Вождем батьківського дому в родинах Мераріїв був Цурієл, син Авіхаїла. Вони отаборилися з боку храмини на північ. 36 Сини Мерарі мали доглядати дошки храмини та засуви її, і стовпи, і підніжки, і ввесь посуд її, і всяку роботу при них виконувати, 37 і стовпи навколо двору, і підніжки їхні, і кілки, і мотуззя їхнє. 38 Спереду храмини, перед наметом зборів, на схід сонця, отаборились Мойсей і Арон та сини його, що були на варті коло святині, замість синів Ізраїля. Коли ж сторонній якийсь приступив би, то мусів умерти. 39 Усіх левітів, що їх на повеління Господнє порахував Мойсей з Ароном, числивши за родинами їхніми, усіх чоловічої статі, від одного місяця й вище, було разом 22 000. 40 Господь сказав Мойсеєві: “Перелічи всіх первістків чоловічої статі в синів Ізраїля, від одного місяця й вище та почисли ймення їхні. 41 Візьмеш левітів для мене – я Господь – замість усіх первенців синів Ізраїля і скотину в левітів замість усіх первістків із скотини синів Ізраїля.” 42 І перелічив Мойсей, як заповів йому Господь, усіх первенців синів Ізраїля. 43 І було пораховано всіх первенців чоловічої статі від одного місяця й вище, за числом імен їхніх, 22 273. 44 Господь промовив до Мойсея: 45 “Візьми левітів замість усіх первенців синів Ізраїля і скотину левітів замість їхньої скотини: левіти будуть моїми: я – Господь. 46 І як викуп за тих 273 первістки з синів Ізраїля, що їх більше від левітів, 47 візьмеш по 5 шеклів за голову; по шеклю святині візьмеш; 20 гер на 1 шекель. 48 І даси гроші як викуп за тих, що їх більше над число, Аронові та синам його.” 49 І взяв Мойсей викупні гроші за тих, що були понад число викуплених левітами. 50 Від первенців із синів Ізраїля взяв грішми 1365 шеклів, по шеклю святині. 51 Мойсей, за наказом Господнім, віддав викупні гроші Аронові та синам його, як заповідав Господь Мойсеєві.

4. Обов’язки левітів 1-33; перелік левітів 34-49

1 Промовив Господь до Мойсея та Арона: 2 “Перелічіть синів Кегата, що між синами Леві, за родинами їхніми, за батьківськими домами їхніми, 3 усіх тих, що від тридцятьох років і вище аж до п’ятдесятьох років, усіх, що зобов’язані до служби, щоб виконувати діло в наметі зборів. 4 Служба синів Кегата у наметі зборів буде така: ходити коло найсвятіших речей. 5 Коли табір вирушатиме, Арон та сини його ввійдуть, спустять внутрішню завісу та вкриють нею ковчег свідоцтва, 6 і покладуть на нього покривало з борсучих шкур, і розстелять на ньому багряне простирало та й позсовують у нього носила. 7 А на столі предкладання розстелять блаватно-порфіровий обрус та й поставлять на нього миски, кубки та кадильниці, і чаші для возливання; і повсякчасний хліб теж буде на ньому. 8 На все те накинуть плахту з кармазину і покриють покривалом з борсучих шкур та й повсовують у нього носила. 9 І візьмуть багряну плахту та й накриють світильник і світичі його, і щипці, і гасильниці, і ввесь посуд на олію, що її вживають до нього, 10 і обгорнуть його з усім його знаряддям у покривало з борсучих шкур та й покладуть на ноші, 11 а на золотий жертовник накинуть багряну плахту і покриють його покривалом з борсучих шкур та й повсовують у нього носила. 12 І візьмуть усю посудину, що у святині вживається до служби, та й покладуть у багряну плахту і покриють покривалом з борсучих шкур і вкладуть на ноші. 13 І виберуть попіл з жертовника та й накриють його обрусом з порфіри. 14 І складуть на ньому ввесь посуд, що вживається на службі при ньому: жарівниці й вилка та кочерги, і кропильниці, і все знаряддя до жертовника; і накриють усе те покривалом з борсучих шкур та й повсовують у нього носила. 15 А як Арон та сини його закінчать покривати святі речі й увесь святий посуд, коли рушатиме табір, тоді прийдуть сини Кегата, щоб нести їх; але так, щоб не торкалися святих речей і від того не повмирали. Ось такий обов’язок синів Кегата коло намету зборів. 16 Єлеазар же, син Арона священика, доглядатиме олію для світильника, пахуче кадило, повсякчасну офіру і миро для помазання: доглядатиме всю храмину й усе, що є в ній, так святиню, як і знараддя її.” 17 Господь промовив до Мойсея та Арона: 18 “Глядіть, щоб покоління Кегатіїв не зникло з-поміж левітів. 19 А щоб вони жили, щоб не померли, коли приступатимуть до святих речей, ви чинитимете з ними так: нехай Арон та сини його входять і призначають кожного з них до служби та до ноші. 20 Самі ж вони не сміють увіходити й дивитись на святе, хоч би й на хвилину, бо інакше помруть.” 21 Господь промовив до Мойсея: 22 “Перелічи також синів Гершона, за батьківськими домами їхніми, за родинами їхніми. 23 Від тридцятьох років і вище, аж до п’ятдесятьох років перелічиш їх, усіх зобов’язаних до роботи, щоб служити службу в наметі зборів. 24 Служба ж родин Гершоніїв при роботі та переносі буде така: 25 вони нестимуть завіси храмини і намет зборів, покривало його і покривало з борсучих шкур зверху на ньому, і завісу коло входу до намету зборів, 26 і запони з двору, і завісу, що при вході до воріт у дворі, який навколо храмини та жертовника, і мотузи до них, і все їхнє службове знаряддя; і зроблять усе, що треба зробити коло них. 27 До розпорядимости Арона та синів його буде вся служба Гершоніїв, у всьому, що вони мають переносити й робити; і ви призначите їх доглядати все, що матимуть нести. 28 Така служба родин Гершоніїв при наметі зборів; і виконуватимуть вони свою службу під доглядом Ітамара, сина Арона священика. 29. Синів Мерарі теж перелічиш за родинами їхніми, за батьківськими домами їхніми. 30 Від тридцятьох років і вище, аж до п’ятдесятьох перелічиш їх, усіх зобов’язаних до роботи, щоб служити службу в наметі зборів. 31 Ось ті речі, що доручено нести їм, і вся їхня служба у наметі зборів: дошки та засуви, і стовпи, і підніжки до храмини, 32 стовпи у дворі навколо та підніжки їхні, і кілки, і мотуззя з усім знаряддям їхнім для кожної їхньої потреби; перелічите поіменно речі, що їх доручено їм нести. 33 Така служба родин Мераріїв згідно з усякою їхньою роботою при наметі зборів, під наглядом Ітамара, сина Арона священика.” 34 Тож перелічили Мойсей та Арон і князі громадські синів Кегата за родинами їхніми та за батьківськими домами їхніми, 35 від тридцятьох років і вище, до п’ятдесятьох років, усіх зобов’язаних до роботи та до служби в наметі зборів. 36 І було нараховано їх за родинами 2750. 37 Це пораховані з родин Кегата, всі, що були на службі при наметі зборів, яких порахував Мойсей з Ароном на наказ Господній, даний Мойсеєві. 38 Перелічено й синів Гершона за родинами їхніми та їхніми батьківськими домами, 39 від тридцятьох років і вище, аж до п’ятдесятьох років, усіх зобов’язаних до роботи та до служби у наметі зборів. 40 І було пораховано за родинами їхніми, за батьківськими домами їхніми, 2630. 41 Це пораховані з родини Гершона, всі, хто були на службі при наметі зборів та що їх порахував Мойсей з Ароном на наказ Господній. 42 І перелічено родини синів Мерарі, за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми, 43 від тридцятьох років і вище, аж до п’ятдесятьох років, усіх зобов’язаних до роботи та до служби у наметі зборів. 44 І було нараховано їх за родинами їхніми 3200. 45 Це пораховані з родини синів Мерарі, що їх порахували Мойсей та Арон на наказ Господній, даний Мойсеєві. 46 Усіх перелічених левітів, що почислив їх Мойсей з Ароном та з князями Ізраїля, за родинами їхніми, за батьківськими домами їхніми, 47 від тридцятьох років і вище, аж до п’ятдесятьох років, усіх зобов’язаних до роботи при богослужбі та переношуванні в наметі зборів, 48 було 8580. 49 За наказом Господнім через Мойсея, кожен був призначений до своєї служби та до свого обов’язку; а призначені були ті, яких повелів Господь Мойсеєві.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial