Біблія щодня

Числа 33,34

33. Місця постою від Єгипту до Сипаю 1-15; від Синаю до Кадешу 16-36: на Гор-горі 37-40; від Гор-гори до моавських степів 41-49; присуд 50-56

1 Ось місця, в яких отаборювалися сини Ізраїля, що вийшли полками з Єгипетської землі під проводом Мойсея та Арона. 2 Мойсей записував місця, з яких вони за наказом Господнім вирушали, кочувавши. Ось їхні зупинки під час походів. 3 Рушили вони з Рамсесу першого місяця, п’ятнадцятого дня першого місяця; другого дня після Пасхи вийшли сини Ізраїля, з піднесеною рукою, перед очима всіх єгиптян, 4 під час коли єгиптяни ховали тих, яких був побив Господь між ними – усіх первенців, – і коли Господь чинив суд над їхніми богами. 5 Рушили, отже, сини Ізраїля з Рамсесу та й отаборилися в Суккоті. 6 Тоді вирушили з Суккоту та й отаборилися в Етамі, що на краї пустині. 7 Піднялися з Етаму, звернули на Пігахірот, що проти Ваал-Цефона, та й отаборились перед Мігдолом. 8 Двигнувшися з Пігахіроту, перейшли серединою моря в пустиню і, промандрувавши три дні ходи в Етам-пустині, отаборились у (місцевості) Мера. 9 Вирушивши з Мери, прийшли в Елім; а в Елімі було 12 джерел та 70 пальм, і там вони стали табором. 10 Двигнувшися з Еліму, отаборились над Червоним морем. 11. Двигнувшися з-над Червоного моря, отаборились у Сін-пустині. 12 Вирушивши ж із Сін-пустині, стали табором у (місцевості) Дофка. 13; А вирушивши з Дофки, отаборилися в Алуші. 14 Двигнувшися з Алуша, отаборилися в Рефідимі; і не мали там знову води до пиття. 15 Двигнувшися ж із Рефідиму, стали табором у Синай-пустині. 16 Рушивши з Синай-пустині, отаборились у Ківрот-га-Таві. 17 А рушивши з Ківрот-га-Тави, стали табором у Хацероті. 18 Вирушивши з Хацероту, отаборились у Рітмі. 19 Вирушивши з Рітми, отаборились у Ріммон-Переці. 20 Вирушивши з Ріммон-Перецу, отаборилися в Лівні. 21 Двигнувшися з Лівни, стали табором у Ріссі. 22 Рушивши з Рісси, отаборились у Кегелаті. 23 Двигнувшися з Кегелати, отаборились під Шефер-горою. 24 Двигнувшися з-під Шефер-гори, отаборилися в Хараді. 25 Вирушивши з Харади, стали табором у Макгелоті. 26 Вирушивши з Макгелоту, отаборилися в Тахаті. 27 Вирушивши з Тахату, стали табором у Тераху. 28 Двигнувшися з Тераху, отаборились у (місцевості) Мітка. 29 Двигнувшися з Мітки, стали табором у Хашмоні. 30 Рушивши з Хашмони, отаборились у Мосероті. 31 Двигнувшися з Мосероту, отаборились у Бне-Якані. 32 Рушивши з Бне-Якану, отаборились у Хор-га-Гідгаді. 33 Двигнувшися з Хор-га-Гідгаду, стали табором у Йотваті. 34 Вирушивши з Йотвати, отаборилися в Авроні. 35 Рушивши з Аврони, стали табором в Еціон-Гевері. 36 Двигнувшися з Еціон-Геверу, стали табором у Сін-пустині, тобто у Кадеші. 37 Вирушивши ж із Сін-пустині, отаборилися на Гор-горі, на краю Едом-землі. 38 І зійшов Арон священик, на наказ Господній, на Гор-гору та й помер там на сороковий рік по виході синів Ізраїля з Єгипетської землі, п’ятого місяця, першого дня місяця. 39 Було ж Аронові 123 роки, коли він помер на Гор-горі. 40 Це тоді Ханаан, арадський цар, що жив у південній частині Ханаан-землі, почув про прихід синів Ізраїля. 41 І двигнулися вони з-під Гор-гори та й отаборилися в Цалмоні. 42 Вирушивши ж із Цалмони, отаборились у Пуноні. 43 Двигнувшися з Пунону, стали табором в Овоті. 44 Двигнувшися з Овоту, отаборилися в Іє-Аварімі, на границі Моава. 45 Рушивши з Іє-Аваріму, отаборились у Дівон-Гаді. 46 Рушивши з Дівон-Гаду, стали табором в Алмон-Дівлатаймі. 47 Двигувшися з Алмон-Дівлатайму, отаборились під Аварімськими горами, навпроти Нево. 48 А вирушивши з-під Аварімських гір, отаборились у степах моавських, над Йорданом, проти Єрихону. 49 Отаборились вони здовж Йордану від Бет-га-Ешімоту до Авел-га-Шіттіму, у степах моавських. 50 І промовив Господь до Мойсея у степах моавських, над Йорданом, проти Єрихону: 51 “Скажи синам Ізраїля й повідай їм: коли, мовляв, перейдете через Йордан у Ханаан-землю, 52 то проженете всіх мешканців тієї землі з-перед себе, знищите всі їхні кумири, розіб’єте всіх їхніх вилитих ідолів та всі їхні узвишшя спустошите. 53 Тим робом заволодієте землею й осядетеся в ній, бо вам віддав я ту землю в посідання. 54 Розділите ж землю за жеребом між вашими родинами; більшій дасте більшу спадщину, меншій – меншу спадщину. Поділ спадкоємства зробите за вашими батьківськими колінами. 55 Коли ж не виженете мешканців тієї землі з-перед себе, то ті з них, які залишаться, будуть вам колючками в очах і терниною в боках; вони допікатимуть вам у тій землі, де ви оселитесь, 56 і те, що мав я на думці зробити з ними, зроблю з вами.”

34. Границі обітованої землі 1-15; уповноважені 16-29

1 Промовив Господь до Мойсея: 2 “Повели синам Ізраїля і повідай їм: Як прийдете в Ханаан-землю, то ось земля, що випаде вам у спадщину: край Ханаан у своїх границях. 3 Південна сторона простягатиметься у вас від Сін-пустині здовж границі Едому. Південна границя простягнеться вам від кінця Солоного моря на сході. 4 Далі піде ваша південна границя до узгір’я Акраббім і перейде у Сін та й потягнеться на південь від Кадеш-Барне, а звідти вийде до Хацар-Адару й перейде до Ацмону; 5 від Ацмону повернеться вона по Єгипетського потоку та й дійде до моря. 6 А західньою границею буде вам Велике море, воно буде вам границею від заходу. 7 А ось вам північна границя: від Великого моря проведете її собі до Гор-гори; 8 від Гор-гори проведете її до просмику Хамат, і сягне вона до Цедаду. 9 Далі простягнеться вона до Зіфрону й закінчиться у Хацар-Енані. Це буде для вас північна границя. 10 Східню границю проведете собі від Хацар-Енану до Шефаму; 11 потім спуститься вона від Шефаму до Рівли, на схід від Джерела, далі знову вниз торкнеться вона об східній берег Кіннерет-моря, 12 а звідти піде геть наниз уздовж Йордану та й вийде до Солоного моря. Такий буде ваш край з усіма його границями навколо.” 13 І повелів Мойсей синам Ізраїля: “Це земля, що за жеребом її дістанете як спадщину, як заповідав Господь дати її дев’ятьом з половиною колінам; 14 бо коліно синів Рувима й коліно синів Гада, за числом їхніх батьківських родин, а також і півколіно Манассії – вже дістали своє спадкоємство. 15 Двоє колін з половиною дістали вже свою спадщину потойбіч Йордану, проти Єрихону, на схід сонця.” 16, Промовив Господь до Мойсея: 17 “Ось імена мужів, що ділитимуть вам землю у спадщину: священик Єлеазар та Ісус Навин; 18 візьмете по одному князеві з кожного коліна, щоб розділити землю у спадщину, 19 А ось імення князів: з коліна Юди – Калев, син Єфунне; 20 з коліна синів Симеона – Самуїл, син Амігуда; 21 з коліна Веніямина – Елідад, син Кіслона; 22 з коліна синів Дана – князь Буккі, син Йоглі; 23 з синів Йосифа, з коліна синів Манассії – князь Ханієл, син Ефода; 24 з коліна синів Ефраїма – князь Кемуел, син Шіфтана; 25 з коліна синів Завулона – князь Еліцафан, син Парнаха; 26 з коліна синів Іссахара – князь Палтієл, син Азана; 27 з коліна синів Ашера-князь Ахігуд, син Шеломі; 28 з коліна синів Нафталі – князь Педагел, син Амігуда.” 29 Це ті, що їм Господь заповідав розділити у спадщину між синами Ізраїля Ханаан-землю.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial